Sunday, January 29, 2006HAPPY BIRTHDAY DAY!!!

Friday, January 27, 2006

changesmalapit na maging misis
[edit: nilipat ko na yung pic... :D]

Tuesday, January 17, 2006

Monday, January 16, 2006

Haffee Verthday!

Hulaan nyo kung sino ako????

.
..
....
......
.......
..........
...........
.............
..............
................
....................
.......................
...........................
.......................
..................
...............
..........
........
......
....
..
.

Siret na nga ako lang to eh